Thorkild Steenberg        Biologi - Hjemmeside


 
"Du kjender da sagtens et Forstørrelsesglas, saadan et rundt Brilleglas, der gjør Alting hundred Gange større end det er? Naar man tager og holder det for Øiet og seer paa en Vanddraabe ude fra Dammen, saa seer man over tusinde underlige Dyr, som man ellers aldrig seer i Vandet, men de ere der og det er virkeligt. Det seer næsten ud, som en heel tallerken fuld af Reier, der springe mellem hverandre, og de ere saa glubende, de rive Arme og Been, Ender og Kanter af hverandre, og dog ere de glade og fornøjede, paa deres Maade ...."

Uddrag af H. C. Andersen: "Vanddraaben" fra "Samlede Eventyr og Historier 1-3", Gyldendal 1972
(se andre citater på Temasiderne)

Vær nysgerrig, undersøg, søg viden, bliv forundret, iagttag!

Billedserier over mikroorganismer i vand
Soldyr:  Actinophrys sol  (50µm)
Vestereng 2006  (foto: TSS)
 

Nyt! Se ny lille artikel under "Publikationer"
Se nyt lille indlæg under "Naturhistorie"


  © 2003-2024  Thorkild Sander Steenberg     thorkild(at)sander-steenberg.dk